Hearts of Iron IV – แนะนำระบบรัฐบาล (Government)

เมนู “Goverment” เป็นสิ่งที่จะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับการปกครองภายในประเทศ ผู้เล่นสามารถตัดสินใจเปลี่ยนสิ่งสำคัญต่าง ๆ ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งนายพล กำหนดกฎหมาย และอื่น ๆ

hearts-of-iron-iv-รัฐบาล-government
hearts-of-iron-iv-รัฐบาล-government

Hearts of Iron IV – เมนู “Goverment” เป็นสิ่งที่จะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับการปกครองภายในประเทศ ผู้เล่นสามารถตัดสินใจเปลี่ยนสิ่งสำคัญต่าง ๆ ได้จากที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งนายพล กำหนดกฎหมาย และอื่น ๆ

Political power – อำนาจทางการเมือง

Political power เป็นค่าที่เราสามารถนำไปใช้อัพเกรดสิ่งต่างๆได้ภายในเมนูนี้ และเก็บสะสมได้มากสุด 2,000 หน่วยเท่านั้น โดยปกติแล้ว Political power จะเพิ่มขึ้น 2 หน่วย/วัน ในระดับความยาก normal ส่วนในระดับความยาก easy จะเพิ่มขึ้น 2.5 หน่วย/วัน และระดับความยาก veteran จะลดลงเหลือเพียง 1.75 หน่วย/วัน แต่นอกจากอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามโบนัสเริ่มตอนในแต่ละผู้นำของประเทศ ได้แก่

ผู้นำประเทศคุณสมบัติประเทศข้อได้เปรียบ
Adolf HitlerDictatorGerman ReichPP +25%
Leon TrotskyPermanent Revolutionary
Soviet UnionPP +15% JWG +15% SAC-30%
Edward VIIIInexperienced ImperialistBritish EmpirePP -30% STA+5% JWG+25%
Jake RichterMaster ManeuvererEast GermanyPP +15%
VictoriaKaiserin of the PeopleGermanywSTA+0.1% STA+5% WAR+5%
DDT+10% PP+15%

National focus – เป้าหมายการพัฒนาของชาติ

เป็นฟีเจอร์ที่เข้ามาตั้งแต่เกมภาค Hearts of Iron III สามารถเปิดใช้งานได้ตามช่วงเวลาที่กำหนด โดยจำกัดระยะเวลาเปิดใช้งานอยู่ที่ 70 วัน หลังจากนั้นจะได้รับโบนัสต่าง ๆ ที่กำหนดเอาไว้ ในแต่ละประเทศจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน ขณะที่ประเทศส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เป็นประเทศหลัก จะใช้เป้าหมายชนิดเดียวกัน

Ideas – แนวคิดประเทศ

heart-of-iron-IV-national-ideas

ค่า Political power สามารถนำมาใช้กำหนด กฎหมาย, แต่งตั้งรัฐมนตร และตั้งโรงงาน การกำหนดหรือการถอดถอนจะต้องใช้ค่า Political power ในการเปลี่ยนแปลง บางอย่างอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกด้วย

Commanders – แต่งตั้งนายพล

heart-of-iron-IV-นายพล

ผู้เล่นสามารถนำค่า Political Power มาสร้างนายพลในกองทัพของเราได้ ซึ่งราคาจะเริ่มต้นที่ 5 หน่วย และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนของนายพลที่เรามี โดยใช้สร้างได้ทั้งใน กองทัพบก และ กองทัพเรือ

Diplomacy – นโยบายการทูต

นอกจากนี้ค่า Political Power หลัก ๆ ยังนำไปใช้ในระบบการทูตภายในเกมด้วย เช่น

1.Justifying war goal ใช้เพื่อประกาศว่าจะยึดพื้นที่ไหนของฝ่ายตรงข้าม โดยจะต้องจ่าย PP 50 หน่วย และจะเพิ่มึข้น 5 หน่วยถ้าเราประกาศกับประเทศที่เป็นกลาง หากประกาศยึดครองจะเสีย PP เพิ่มอีก 10 หน่วย

2.Guaranteeing independence จ่ายค่า PP 25 หน่วย และเพิ่มขึ้นเป็นเท่าในรอบต่อไป อย่างเช่น 25 หน่วยในการประกาศรอบและ หากประกาศรอบต่อไปจะต้องเสียเป็น 50 หน่วย

3.Improving relations สร้างสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศที่เลือก ใช้ PP 10 หน่วย และจะต้องจ่าย 0.2 PP ต่อวันเพื่อเป็นค่ารักษา ถ้าเกิดใช้กับประเทศที่มีแนวคิดไม่ตรงกันจะเสีย 0.4 PP ต่อวัน อย่างเช่น ประเทศเยอร์มัน ทำการทูตกับอิติลาที่เป็นฟาสซิสต์ แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าไปใช้กับ ประเทศอังกฤษ จะต้องเสียมากถึง 0.4 เพราะถือว่าเป็นฝ่ายที่มีแนวคิดตรงกันข้ามอย่างสุดโต่ง

4.Boosting party เสียค่าใช้จ่าย 0.25 PP ต่อวัน โดยจะเพิ่มแรงสนับสนุนในแนวคิดในประเทศ 0.05% ต่อวัน

5.Staging coups สนับสนุนการทำรัฐประหาร จ่าย 0.5 PP ต่อวันจนกระทั่งครบ 200 PP

Election – การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย

heart-of-iron-IV-เลือกตั้ง

ประเทศที่มีการปกครองระบบประชาธิปไตยจะมีการเลือดตั้งทุก 4 ปี ผู้เล่นสามารถติดตามได้ว่าเหลือเวลาอีกีก่วันใน Politics ประโยชน์ของการเลือกตั้งทำให้ ผู้เล่นสามารถเปลี่ยนอุดมการณ์ของประเทศโดยไม่เกิดผลเสียภายใน ถ้าฝ่ายไหนได้รับความนิยมมากกว่า 50% จะถือว่าจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จ นอกจากนี้ยังอาจเกิดได้ตามเหตุการณ์ในเกมอีกด้วย

National spirit – อุดมการณ์พิเศษ

heart-of-iron-IV-national-spirit

National spirit เป็นอุดมการณ์พิเศษที่จะเพิ่มโบนัสให้กับประเทศ จะเกิดขึ้นหลังจากผู้เล่นอัพเกรดใน focus tree หรือตามเหตุการณ์บนที่เกิดขึ้นภายในเกม ในประเทศใหญ่ ๆ อย่าง รัสเซีย จีน เยอร์มัน ญี่ปุ่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ล้วนจะมี National spirit ในแบบของตัวเองที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่น ส่วนประเทศอื่นๆที่ไมไ่ด้อยู่ในกลุ่มมหาอำนาจอย่าง ไทย เกาหลี ฟิลิปปินส์ ปากีสถาน ล้วนใช้ national spirit พื้นฐานที่มีร่วมกัน

War Support – การสนับสนุนสงคราม

hearts-of-iron-iv-war-support-2

เป็นค่าที่บอกว่าประชาชนและกองทัพของเรา มีความพร้อมในต่อสงครามมากแค่ไหน การจะประกาศสงครามจะต้องมีค่า War Support ที่อยู่ในระดับที่สูงมากกว่า 50% ถ้าต่ำกว่า 50% จะเกิดผลเสียทำให้เสียเปรียบในการทำสงคราม ซึ่งการเสียเปรียบที่ว่านี้เกิดจากอะไรนั้น ดูได้จากด้านล่างนี้

War Support สูงกว่า 50% จะได้รับผลดังนี้

+30% ความเร็วในการเคลื่อนพล (mobilization speed)
+10% พลังโจมตีและป้องกันเพิ่มขึ้นในเมืองหลวง
+50% แต้มอำนาจสั่งการ (Command Power)

War Support ต่ำกว่า 50% จะได้รับผลดังนี้

-50% ความเร็วในการเคลื่อนพล (mobilization speed)
-30% อัตราการยอมแพ้ (ค่าที่บอกว่าประเทศจะทนได้นานเท่าไหร่ก่อนจะยอมแพ้)
-95% แต้มอำนาจสั่งการ (Command Power)

กลับไปอ่าน แนะนำเมนูในเกม Hearts of Iron IV หรือ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Paradoxwikis

thไทย