survival

เกมใหม่จากอดีตนักพัฒนา EA จะดูเหมือน No Man’s Sky

ตัวเกมจะมีระบบแสงสีที่สมจริง มีการสร้างสภาพบรรยกาศให้ใกล้เคียงกับโลกจริงมากที่สุด ผู้เล่นจะมีพื้นที่สำรวจกว้างถึง 256 ตารางกิโลเมตร และไม่อยากจะเชื่อว่าทีมพัฒนาตอนนี้มีแค่ 3 คน เพียงเวลาแค่ 3 สัปดาห์