FPS

ทีมงาน L4D จับมือ TURTLE ROCK STUDIOS ร่วมมือทำโปรเจคยักษ์ระดับ AAA

ทีมผู้พัฒนา Left 4 Dead รวมมือกับทางค่าย Turtle Rock Studios เพื่อพัฒนาเกมระดับ AAA แบบลับ ๆ โดยจะเป็น โดยจากสังเกตุเห็นของตำแหน่งจ้างงานในระดับหัวหน้าฝ่ายออกแบบ ที่คาดว่าจะมีองค์ประกอบของเกมเดินหน้ายิงแบบหลายผู้เล่น (Multiplaye FPS) โดยจะกล่าวไว้อีกว่าต้องการคนที่มีประสบการณ์ โดยเฉพาะในด้านเอนจิ้น FPS สมัยใหม่ ผู้ที่ถูกจ้างจะได้สร้างแผนที่่และควบคุมความสมดุลต่าง ๆ ภายในแผนที่