Expansion

Civilization VI: Gathering Storm รีวิว

พบกับความท้าทายใหม่กับฟีเจอร์ที่จะเพิ่มภัยพิบัติเข้ามาในเกม เราจะต้องเจอกับพายุ น้ำท่วม ภูเขาไฟระเบิด ภาวะโลกร้อน ผู้เล่นจะต้องรับมือกับภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ปรับตัว และแก้ไขอย่างชาญฉลา