โวรัสโคโรน่า

COVID-19 วิธีปฏิบัติเมื่อต้องกักตัวภายในบ้าน (ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่)

วิธีปฏิบัติเมื่อต้องกักตัวภายในบ้าน 14 วัน เพื่อป้องเฝ้าดูอาการเชื้อ COVID-19 หรือ ไวรัสโคโรน่า (สำหรับผู้ป่วย และสมาชิกในบ้าน) ­🍃 อยู่ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เปิดหน้าต่าง หรือ ประตูเอาไว้ 🚶‍♂️ หลีกเลี่ยงการเดินไปมาในบ้านโดยไม่จำเป็น และตรวจดูให้มั่นใจว่าพื้นห้องต่าง ๆ…