กฎหมาย

Frostpunk – Book of Laws แนะนำกฎหมายทั้งหมดในเกม

Frostpunk – สารบัญ 1.กฎหมายเบื้องต้นใน Frostpunk – Adaptation <—————————2.กฎหมายหลัก Faith และ Order  (100%)3.ทรัพยากรในเกม และเทคนิคในการสร้างโรงงาน (100%)4.เจาะลึกรายละเอียดสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในเกม5.เทคโนโลยีภายในเกมทั้งหมด6.การพัฒนาและเทคนิคในการควบคุมเตาพลังงาน (Generator) 100%7.วิธีการบรรลุเป้าหมาย 100%8.เทคนิคการเล่นภารกิจ…