อื่น ๆ

องค์กรที่ชั่วร้ายที่สุดในจักรวาล Marvel Universe

รวมข้อมูลของกลุ่มที่มีความคิดชั่วร้ายที่สุดในจักรวาล Marvel Universe ที่ก่อความเสียหายระดับโลก ไปจนถึงการดับสูญของจักรวาล

ประวัติองค์กร Monarch Godzilla vs Kong

Monarch ถูกจัดตั้งอย่างลับ ๆ ในปี ค.ศ. 1946 เพื่อทำงานร่วมกับรัฐบาลในการ “ตามล่า” และ “ศึกษา” สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา (massive unidentified terrestrial organisms) โดยเรียกพวกมันสั้นๆว่า “มุโต” พวกเขามีความสำคัญอย่างมากในการติดตามสัตว์ประหลาดบนโลก พร้อมถึงหาวิธีในการรับมือพวกมันในอนาคต