Total War: Three Kingdoms เจาะลึกระบบการทูต (Diplomacy)

สอนวิธีใช้งานระบบการทูต ในเกม Total War: Three Kingdoms (Diplomacy) สำหรับมือใหม่ แนะนำระบบต่าง ๆ อย่างละเอียด การทูต การค้า แต่งงาน ประกาศสงคราม ทุกอย่างที่ต้องรู้ในระบบ Diplomacy ของเกม

ภาพหน้าจอระบบการทูต Total War: Three Kingdoms

รู้จักกับระบบการทูตของ Total War: Three Kingdoms

Total War: Three Kingdoms มีระบบการทูตแบบใหม่ ซึ่งเป็นระบบที่ละเอียดมากกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะเน้นเรื่องของการเจรจาต่อรอง ผู้เล่นสามารถทำการแลกเปลี่ยนไอเท็มได้ระหว่างผู้เล่น หรือกับฝ่ายเอไอ (ดาบ ม้า ชุดเกราะ ฯลฯ) รวมถึงทรัพยากรสำคัญต่าง ๆ ซึ่งจะไม่ได้มีแค่การต่อรองเรื่องเงินเพียงอย่างเดียวเหมือนภาคก่อน ๆ

เมื่อผู้เล่นทำการยื่นข้อเสนอกับอีกฝ่าย ค่าความเหมาะสมของตัวข้อเสนอ แนวคิดในการเจรจาของเกมนี้ คือการเพิ่มข้อเสนอต่าง ๆ จนกว่าจะได้ค่าความเหมาะสมเท่ากับ 0 หรือ +1 ถึงจะทำให้การเจรจาครั้งนั้น ประสบความสำเร็จแบบ 100%

พฤติกรรมของทางการทูตของ เอไอ (AI Behavior)

Total War Three Kingdoms พฤติกรรมของทางการทูตของ เอไอ

สถานะทางการทูตของผู้เล่นยังคงปัจจัยสำคัญในการเจรจาให้สำเร็จ (Trustworthy, Untrustworthy) ไม่เพียงแต่มันจะดูกำลังทหารของเราเป็นตัวแปรสำคัญ แต่มันยังดูพฤติกรรมความก้าวร้าวของเราในการเล่นอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ส่วนตัว ที่จะมีทั้ง ชอบ (Like) และ ไม่ชอบ (Dislike) ระหว่างทั้งสองฝ่าย

1.การส่งสายลับไปปฏิบัติหน้าที่จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างกัน
2.มิตรภาพหรือสถานะการแข่งขันของ AI Warlord กับ Warlord ของผู้เล่น จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่าย
3.AI Warlord จะดูว่าเรามีความอันตรายต่อพวกเขาแค่ไหน

การประเมินค่าในข้อเสนอ (Deal Evaluation)

Total War Three Kindoms การคำนวณข้อเสนอ

เมื่อเราทำการเจรจากับฝ่าย AI Warlord พวกมันจะคำนวณว่ามูลค่าที่ผู้เล่นต้องจ่ายคือเท่าไหร่ และค่าใช้จ่ายนั้นอาจแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ สถานะทางการทูตมีบทบาทสำคัญเช่นเดียวกับความแข็งแกร่งทางทหารของผู้เล่น แต่ในภาคนี้มีการใช้แนวคิดใหม่ในการประเมินค่าใช้จ่ายของข้อเสนอดังนี้

1.AI Warlords จะพิจารณาว่าพวกมันจะเคารพและเชื่อใจผู้เล่นมากแค่ไหน
2.AI Warlords แต่ละคนยังสามารถประเมินภัยคุกคามหลักต่อการดำรงอยู่ของมัน หากมันมองว่าผู้เล่นเป็นภัยคุกคามหลัก ข้อตกลงบางอย่างจะยากขึ้น ในขณะที่ทำกับคนอื่นง่ายกว่า
3.หากผู้เล่นและ AI Warlords มีภัยคุกคามร่วมกัน จะสามารถทำข้อตกลงได้สำเร็จ ในราคาที่ไม่แพงมาก
4.ระยะทางที่ห่างกันของเมืองผู้เล่นกับ AI ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นเดียวกัน ยิ่งอีกฝ่ายอยู่ไกลมากแค่ไหนก็จะส่งผลต่อค่าในการประเมินราคา
5.AI Warlords จะประเมินผลการเจรจาต่อรองของผู้เล่นที่เกิดขึ้น ว่าส่วนที่เหลือของโลกจะตอบสนองต่อข้อตกลงอย่างไร หากข้อตกลงกับผู้เล่นส่งผลกระทบต่อสถานะทางการทูตของผู้อืน มีแนวโน้มว่าผู้เล่นจะต้องจ่ายเพิ่ม

ระบบความน่าเชื่อถือ (Trustworthy and respect)

Total War Three Kindoms ระบบความน่าเชื่อถือ

ในเกมจะมีระบบความน่าเชื่อถือ/ความน่าไว้ว่างใจ ซึ่งจะเพิ่มหรือลดตามพฤติกรรมของผู้เล่น และความน่าเชื่อถือจะส่งผลอย่างมาก ในยามที่ต้องทำการทูตกับฝ่ายอื่น ๆ โดยระบบนี้จะถูกใช้กับผู้เล่นเมื่อทำการยกเลิกสนธิสัญญาต่าง ๆ ระหว่างเอไอ ยกตัวอย่างเช่น การยกเลิกสัญญาสงบศึก หลังจากที่เพิ่งจะเซ็นไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ จะส่งผมให้ความน่าเชื่อถือของผู้เล่นลดน้อยลงไป ซึ่งจะทำให้อิทธิพลด้านการทูตติดลบ -10 เป็นต้น

1.ยกเลิกสัญญาให้ยืมจำนวน 10 ตา หรือ ยกเลิกข้อพูกมัดใด ๆ จะถูกมองว่าเป็นคนทรยศ
2.เอไอบางตัวจะมีนิสัยเฉพาะ พวกเขาจะมองเห็นมันเปรียบเสมือนค่าหัว และจะประกาศสงครามกับผู้เล่น

ข้อเสนอด้านการทูต

– WAR –

การประกาศสงครามในเกม Three Kingdoms

Issue Ultimatum ขู่ฝ่ายตรงข้ามให้ทำตามข้อเรียกร้องของเรา หากอีกฝ่ายปฏิเสธจะถือเป็นการประกาศสงครามระหว่างกัน

Delare War ประกาศสงครามกับฝ่ายตรงข้าม หากอีกฝ่ายอยู่ในกลุ่ม Coalitions หรือ Alliances มีความเป็นไปได้ที่เราจะต้องประกาศสงครามกับสมาชิกที่เหลือด้วย

Declare Feud ประกาศหมายหัวฝ่ายตรงข้าม ส่งผลต่อความเชื่อใจ และความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายเรา กับพันธ์มิตร (จะประกาศได้ก็ต่อเมื่ออยู่ใน Empire เดียวกัน)

Request Permission To Declare War ขออนุญาติประกาศสงคราม หากเราเป็นเมืองขึ้นของใคร เมื่อใช้คำสั่งนี้จะขอให้อีกฝ่ายประกาศสงครามกับเป้าหมาย โดยที่เราเข้าร่วมในสงครามด้วย

Request Military Support ขอให้ฝ่ายตรงข้ามประกาศสงครามกับฝ่ายที่เราทำสงครามด้วย (จะต้องอยู่ใน Coalition หรือ Alliance และ Empire)

Aid Master เสนอที่จะเข้าร่วมสงครามกับศัตรของพันธ์มิตรเรา

Call To Arms สั่งให้เมืองขึ้นเข้าร่วมสงครามกับเรา ซึ่งจะเป็นประกาศสงครามระหว่างเมืองขึ้น กับศัตรูที่เราเลือก

Instigate Proxy War ใช้คะแนน Creadibility -75 หน่วย เพื่อให้อีกฝ่ายทำสงครามกับฝ่ายที่เราเลือก

Call Vassals To Arms ประกาศระดมพลจากทุกหัวเมือง เพื่อเข้าร่วมสงครามกับเรา

– PEACE –

Total War Three Kindoms การทูต สงบศึก

Peace ประกาศสงบศึกกับฝ่ายตรงข้าม

End Feud ประกาศยุติการหมายหัว

– Trade and Marriage –

Total War Three Kindoms การค้าขาย แต่งงาน

Request Payment ร้องขอการจ่ายเงินเพียงครั้งเดียว

Make Payment จ่ายเงินเป็นรายครั้งให้กับอีกฝ่าย

Request Regular Payments ร้องขอการจ่ายเงินต่อเนื่อง 10 เทิรน์

Make Regular Payments จ่ายเงินต่อเนื่องให้ฝ่ายตรงข้าม 10 เทิรน์

Request Food Trade ร้องขอเสบียง 10 เทิรน์

Offer Food Trade มอบเสบียงให้อีกฝ่าย 10 เทิรน์

Trade Ancillaries แลกเปลี่ยนไอเท็ม

Offer Marriage มอบข้อเสนอในการสมรส โดยตัวละครฝ่ายเราจะไปอยู่กับอีกฝ่าย

Recive Marriage รองข้อการสมรส โดยตัวละครของอีกฝ่ายจะเข้าร่วมกับเรา

Join Our Faction Through Marriage ผนวกทรัพย์สมบัติกับที่ดินเข้าเป็นของเรา ตัวละครจากอีกฝ่ายจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่

Join Their Faction Through Marriage ผวนวกทรัพย์สมบัติของเรากับอีกฝ่าย ตัวละครฝ่ายเราจะย้ายไปอยู่กับอีกฝ่าย

Trade Territory แลกเปลี่ยนดินแดน หรือ มอบให้กับอีกฝ่าย เฉพาะฝ่ายที่มีพรมแดนติดกันถึงสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ พื้นที่ยกเว้นที่ไม่สามารถแลกได้คือ เมืองหลวง

Trade Agreement ทำข้อตกลงทางการค้ากับอีกฝ่าย เราจะได้เงินตามจำนวน หรือทรัพยากรใด ๆ ที่แสดงอยู่บนหน้าต่างรายละเอียด (จะทำการค้าได้ต้องมีพรมแดนติดกัน รวมถึงต้องมีเส้นทางการค้าว่างอยู่)

– VASSALS –

Total War Three Kindoms เมืองขึ้น

Become a Vassal เสนอที่จะเป็นเมืองขึ้นของอีกฝ่าย โดยจะมอบส่วนแบ่งรายได้ให้กับเขา โดยจะต้องเข้าร่วมสงครามหากถูกโจมตี หรือถูกเรียกร้องให้ช่วยเหลือ

– ALLIANCES –

ก่อตั้งพันธมิตร ในเกมสามก๊ก

Form Coalition ก่อตั้งสัมพันธมิตร โดยทำข้อตกลงว่าจะต่อสู้กับศัตรูร่วมกัน สมาชิกทุกคนจะมีสิทธิโหวตในการรับสมาชิกใหม่เข้าร่วม ยกเว้นว่าเป็นการทำสัญญารายบุคคล เช่น ประกาศสงคราม การแลกเปลี่ยน ยังคงทำได้อย่างอิสระ

Form Military Alliance ก่อตั้งกลุ่มพันธมิตร สมาชิกทุกคนมีสิทธิที่จะโหวตในการทำสงคราม รวมถึงข้อเสนอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องผ่านการโหวตเห็นชอบจากสมาชิกทุกคน

Form Empire ก่อตั้งจักรวรรดิ โดยจักรรดิ หรือ จักรพรรดินีจะเป็นผู้กำหนดเงื่อนไข ๆ เกี่ยวกับการเป็นสมาชิก หรือ สงครามในพันธมิตร ข้อเรียกร้องอื่น ๆ เช่น ประกาศสงคราม ประกาศอิสรภาพ ถือเป็นเงื่อนไขที่จักรวรรดิจะไม่ยุ่งเกี่ยว

– DIPLOMATIC TREATIES –

การทูต คำสั่งต่างๆ Total War Three Kindoms

Non-Agression Pact ทำข้อตกลงสนธิสัญญาไม่รุกราน เมื่ออีกฝ่ายตกลงจะไม่ประกาศสงครามระหว่างกัน

Military Access ขอการเข้าถึงทางทหาร คือการเปิดพรมแดนให้กองทัพสามารถเดินทางผ่านดินแดนระหว่างกันได้

Abdicate Emperorship มอบจักรพรรดิให้กับอีกฝ่าย

Demand Abdication of Emperor เรียกร้องให้อีกฝ่ายมอบจักรพรรดิมา

Manipulate (Positive) ใช้ค่า Credibility เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ของอีกฝ่าย หรือให้กับตัวเราเอง

Manipulate (Negative) ใช้ค่า Creadibility เพื่อลดความสัมพันธ์ของอีกฝ่าย หรือตัวเราเอง

– WAR CO-ORDINATION –

กำหนดเป้าหมายของสงคราม ในเกมสามก๊ก

Select Target เลือกเป้าหมายที่จะให้ฝ่ายพันธมิตรโจมตี

Remove Target นำเป้าหมายออกจากแผนการโจมตี

Zoom To Target เรียกร้องให้อีกฝ่ายมองไปยังเป้าหมาย

สำหรับใครสนใจข่าวเกมนี้เพิ่มเติมสามารถติดตามได้ผ่านทางช่องทาง lnwgamer.com บทสรุปเกมใหม่ๆ

หรือติดตามข้อมูลข่าวเกม รีวิวเกมใหม่ ๆ ได้ผ่านช่องทาง Facebook fanpage : lnwgamer