Ablion Online – วิธีทำฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ฉบับรวบลัด

วิธีหาเงินทำฟาร์มฉบับเริ่มต้นใน Ablion Online ใครที่ยังไม่เข้าใจระบบการทำฟาร์ม วันนี้เราได้รวมรวบ วิธีเล่น เทคนิค ทุกอย่างทุกคนต้องรู้เกี่ยวกับการทำฟาร์มอย่างละเอียด เอามาไว้ในที่นี่แล้ว

Ablion-Farm-Cover

เป้าหมายของการเลี้ยงสัตว์ และการทำฟาร์ม

1.สัตว์ขี่อย่าง ม้า / วัว / และสัตว์กินเนื้อ ที่โตเต็มวัยแล้ว ผู้เล่นสามารถนำไปทำอาน (Saddler) ก่อนที่จะนำมาขี่ได้
2.ปศุสัตว์ที่เราเลี้ยงสามารถเปลี่ยนมาเป็นเนื้อสัตว์ผ่านโรงเชือด (Butcher)
3.นม และ ข้าว สามารถนำมาทำเป็น เนย และ แป้งได้ที่โรงโม่ (Mill)
4.ผัก และ ผลผลิตจากสัตว์ สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้

ทำยังไงถึงสร้างฟาร์มได้ ?

Ablion-Island-Map

1.ต้องซื้อเกาะส่วนตัวก่อน โดยจะต้องอัพเกรดให้เป็นระดับ 2 เป็นอย่างน้อย
2.ช่องสำหรับสร้างฟาร์ม / เลี้ยงสัตว์ จะเป็นช่องดิน อยู่แถวด้านบนของเกาะ
3.วิธีสร้างอาคารสามารถกดได้ที่ไอคอน Avatar ของตัวเองแล้วเลือก “Build”
4.สามารถใช้ฟั่งชั่น H เพื่อเข้าฟังชั่นสร้างอาคารได้
5.เมนูสร้างจะแบ่งออกเป็น 4 หมวด สิ่งปลูกสร้างการเกษตรอยู่ในหมวด “Farming”
6.เราสามารถ ปลูกผัก / สวนสมุนไพร / เลี้ยงสัตว์ทั่วไป (ม้า-วัว) / เลี้ยงสัตว์กินเนื้อ

Ablion-Building-Farm-Menu
เมนูสร้างอาคาร กดปุ่ม “H”

7.Farm (ฟาร์ม)
– 7.1.ใช้ Rough Log – 15 อัน
– 7.2.ใช้ Rough Stone – 15 อัน
8.Herb Garden (สวนสมุนไพร)
– 8.1.ใช้ Rough Log – 30 อัน
– 8.2 ใช้ Rough Stone – 30 อัน
9.Pasture (ทุ่งเลี้ยงสัตว์)
– 9.1 ใช้ Rough Logs 30 อัน
– 9.2 ใช้ Rough Stone 30 อัน
– 9.3 ใช้ Chestnut Planks 30 อัน
– 9.4 ใช้ Sandstone Blocks 30 อัน
10.Kennel (คอกสัตว์)
– 10.1.Bloodoak Logs 50 อัน
– 10.2 Slate 50 อัน
– 10.3 Runite Steel Bar 10 อัน

วิธีการปลูกผัก

Ablion-Farm

1.เมื่อสร้างอาคารเสร็จแล้วจะมี NPC มายืนขายของอยู่ โดยจะเป็นคนที่ขาย เมล็ดพืช สัตว์ชนิดต่างๆ (ลูก)
2.ในสิ่งปลูกสร้างแต่ละชนิดจะสามารถปลูก / เลี้ยงสัตว์ ได้ทั้งหมด 9 ช่อง
3.สำหรับคอกสัตว์กินเนื้อ Kennel จะมีให้ใช้เพียง 4 ช่องเท่านั้น
4.เมื่อได้เมล็ดผักมาแล้วให้กดที่เมล็ด และกด “Place” เพื่อวางลงในช่องว่างในฟาร์ม
5.เมล็ดและสัตว์ทั่วไปใช้เวลา 22 ชั่วโมงในการโตเต็มที่สำหรับไอดีพรีเมี่ยม แต่ถ้าเป็นไอดีธรรมดาจะนานขึ้นเป็นสองเท่า สัตว์เลี้ยงอย่าง ม้า / วัว / สัตว์อื่น ๆ จะใช้เวลานานขึ้นตามระดับ Tier ของสัตว์
6.สามารถดูเวลาที่จะโตเต็มโดยการกดที่ช่องเพาะปลูก / สัตว์
7.เมื่อสัตว์โตจนพร้อมที่นำจะใช้งานแล้วจะสามารถ “Take” เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต

วิธีการเลี้ยงสัตว์

Ablion-Pasture

1.สัตว์ต้องกินอาหารถึงจะเริ่มเติบโต
2.ม้า / วัว จะกินอาหารประเภท ผัก และสัตว์ชนิดอื่น ๆ จะกินเนื้อ
3.ไม่ว่าอาหาร Tier ไหนก็มีค่าเท่ากัน อาหาร Tier สูง ๆ ไม่ได้ให้โตเร็ว
4.กดที่สัตว์เพื่อให้อาหาร จากนั้นลากอาหารจากกระเป๋าไปใส่ช่องว่างด้านซ้าย
5.ถ้าเอาสัตว์ออกมาก่อนที่จะโตเต็มที่ Growth Progress จะหายไป
6.อาหารสัตว์จะต้องให้ทุก 24 ชั่วโมง
7.ปศุสัตว์ส่วนใหญ่อย่าง ม้า / วัว มักจะออกลูกประจำเมื่อโตเต็มวัย ยกเว้นสัตว์กินเนื้อที่จะมีอัตราการให้กำเนิดลูกน้อยกว่ามาก
8.สัตว์ที่โตเต็มวัยสามารถเลี้ยงต่อได้ เพื่อให้ผลิตไอเท็มในการทำอาหาร หรือ จะนำไปที่โรงเชือดเพื่อผลิตเป็นเนื้อสัตว์
9.วัว / แกะ / แพะ มีผลผลิตเดียวกันคือ นม ซึ่งสามารถนำไปทำเนยได้
10.ไก่ และ ห่าน จะให้ผลผลิตคือ ไข่