Hearts of Iron IV – วิธีสร้างกองทัพ (Army Planner)

แนะนำระบบ วิธีการสร้างกองท้พ Army Planner เพื่อสร้างกองทัพที่เกรียงไกร ทำความรู้จักกับทุกเมนูที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่ควรรู้สำหรับมือใหม่

การสร้างกองทัพบกนั้น จะต้องสร้างผ่านเมนู Army Planer ไม่ว่าจะเป็น ทหารราบ หรือหน่วยรถถัง ในการสร้างทหารกองหนึ่งจะต้องมี equipment (ยุทโธปกรณ์) เพียงพอ ซึ่งเราสร้างเพิ่มได้จากเมนู “Production” สิ่งที่เราสร้างจะแบ่งกระจายออกไป 3 ส่วน คือ ยุทโธปกรณ์สำหรับกำลังพล ยุทโธปกรณ์สำหรับอัพเกรด และยุทโธปกรณ์สำหรับ Lend-Lease (ให้ต่างประเทศยืม) การเข้าหน้าต่าง Amry Planner สามารถกดคีย์ลัด “U” เพื่อเข้าได้ทันที ในหน้าต่างจะมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในการสร้างกองทหาร รวมถึงการตั้งค่าความสำคัญ สูง, กลาง และ ต่ำ เพื่อกำหนดว่าทหารกองไหนจะได้รับยุทโธปกรณ์ก่อน ในกรณีที่ประเทศของเรา มียุทโธปกรณ์ไม่เพียงพอ หรือ มีการอัพเกรดยุทโธปกรณ์ใหม่ๆ

การออกแบบ และสร้างกำลังพล

ก่อนที่เราจะมีทหารออกมาสู้ในสงคราม เราจะต้องฝึกพวกเขาก่อนในเมนู army planer พวกเขาจะผ่านขั้นตอนการฝึกและการเตรียมยุทโธปกรณ์ ก่อนที่จะเป็นทหารเต็มตัวให้เราได้ใช้งานในเกม ซึ่งเราสามารถฝึกทหารได้จาก Template (แม่แบบ) จากเมนูทางด้านขวามือ ซึ่งเราสามารถเลือก Train (สร้าง) หรือ Edit (แก้ไข) เพื่อเข้าไปแก้ไขแม่แบบปัจจุบันของหน่วยที่เลือก ด้านบนจะมีเมนูสีเขียวเรียกว่า Division Designer (ออกแบบหน่วย) ใช้สำหรับออกแบบหน่วยทหารใหม่ โดยไม่ต้องไปยุ่งหรือแก้ไขหน่วยเดิมที่มีอยู่แล้ว

การฝึกทหาร (Training)

การฝึกจะทำให้กองทหารของเราได้รับค่าประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการต่อสู้ จำนวนสูงสุดที่ฝึกได้ในแต่ละรอบขึ้นอยู่กับกฎหมายการเกณฑ์ทหารของประเทศ นั้นหมายความว่าจำนวนคนที่สามารถนำมาสร้างเป็นทหารใน Army Planner ในแต่ละครั้งจะมีจำนวนจำกัด ซึ่งสามารถเช็คได้จากการกดสร้างกองทหารไปจนกว่าจะมีข้อความขึ้นเตือนว่ามันเต็มแล้ว กองทหารที่ฝึกเสร็จแล้วสามารถเพิ่มค่าประสบการณ์ได้อีก ด้วยการใช้คำสั่ง “military exerciese” เป็นคำสั่งให้ฝึกซ้อมรบ ซึ่งจะทำให้กองทหารมีประสิทธิผลการต่อสู้เพิ่มขึ้น 25%

ยุทโธปกรณ์กองทัพ (Equipping)

กระบวนการส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้กับกำลังพล จะเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ได้รับยุทโธปกรณ์จากสายการผลิตในประเทศ ซึ่งผู้เล่นสามารถเข้าไปกำหนดได้ว่าหน่วยทหารใดจะได้รับยุทโธปกรณ์ชนิดใด และไม่ได้ชนิดใดบ้าง ด้วยการเข้าไปแก้ไขในแม่แบบของหน่วย อย่างเช่นการเก็บอาวุธดี ๆ ไว้สำหรับทหารชั้นสูง เมื่อใดที่กองทหารเริ่มฝึกจนถึง 20% เราสามารถปล่อยทหารออกจากค่ายได้ทันที แต่ค่าประสบการณ์เริ่มต้นจะน้อยมาก

ให้ยืม-เช่า ยุทโธปกรณ์ (Lend-Lease)

การให้ยืม หรือ เช่า ยุทโธปกรณ์แก่ประเทศต่างๆ สามารถทำได้ผ่านเมนู Diplomoacy (การทูต) ซึ่งเราสามารถดูการเคลื่อนไหวได้จากเมนู Army Planner ว่าจัดส่งไปเท่าไหร่แล้ว แต่การจะปรับเปลี่ยนหรือยกเลิก จะต้องไปทำที่หน้าการทูตของประเทศที่เราไปทำสัญญาเอาไว้ด้วย

แนะนำหน้าต่างการฝึกกำลังพล

A.เป็นสัญลักษณ์ของกองทหารที่เรากำลังฝึกอยู่ สามารถเข้าไปเปลี่ยนเป็นรูปอื่น ๆ ได้
B.ชื่อของกองทหาร สามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ตามใจชอบ
C.จำนวนรอบในการฝึก คือตัวกำหนดว่าจะฝึกกองทหารนี้อีกกี่ครั้ง
D.ความสำคัญ ช่วยให้เกมกำหนดว่ากองไหนจะได้รับยุทโธกรณ์ก่อนเพื่อน
E.ลำดับการฝึก ช่วยเรียงลำดับว่าจะฝึกกองทหารไหนก่อน หรือ หลัง
F.ยุทโธปกรณ์ แสดงจำนวนยุโธปกรณ์โดยเฉลี่ยในลำดับคิวการฝึก
G.จำนวนหน่วย บอกว่าเรากำลังฝึกทหารกี่หน่วย
H.ย่อหน้าต่าง เพื่อให้เป็นระเบียบเรียFบร้อย
I.ยุทโธปกรณ์ของหน่วย บอกเจาะจงว่าหน่วยนั้นมีอยู่เท่าไหร่ และถ้าไม่พอจะขึ้น “!” เตือนผู้เล่น
J.ค่าประสบการณ์ บอกความพร้อมของหน่วย ถ้าเต็มแล้วจะปล่อยทหารออกจากค่ายทันที
K.ซ้ำการฝึก จะกำหนดว่าหน่วยจะฝึกซ้ำกี่รอบ ปกติจะซ้ำสองรอบ เท่ากับได้ทหาร 6 หน่วย ปุ่มทางขวามือผู้เล่นคือปุ่ม deploy ใช้สำหรับปล่อยทหารออกมาทันทีโดยไม่ต้องรอให้ฝึกเสร็จ

กลยุทธ์ในการสร้างทหาร

วิธีในการสร้างทหารให้ได้เร็วที่สุด คือการมียุทโธปกรณ์เตรียมพร้อมอยู่แล้วในคลังแสง ดีกว่ามานั่งสร้างแล้วรอให้ส่งไปหน่วยอีกทอดจะเสียเวลามาก ๆ ควรเลือกฝึกทหารหน่วยที่มียุทโธปกรณ์รองรับอยู่แล้ว ผู้เล่นสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ว่าหน่วยไหนจะได้ใช้ปืนอะไร และไม่ใช้อะไรบ้างโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม