COVID-19 วิธีปฏิบัติเมื่อต้องกักตัวภายในบ้าน (ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่)

COVID-19 ล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า

วิธีปฏิบัติเมื่อต้องกักตัวภายในบ้าน 14 วัน เพื่อป้องเฝ้าดูอาการเชื้อ COVID-19 หรือ ไวรัสโคโรน่า (สำหรับผู้ป่วย และสมาชิกในบ้าน) 
­
🍃 อยู่ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เปิดหน้าต่าง หรือ ประตูเอาไว้


🚶‍♂️ หลีกเลี่ยงการเดินไปมาในบ้านโดยไม่จำเป็น และตรวจดูให้มั่นใจว่าพื้นห้องต่าง ๆ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ ฯลฯ


👋 ทุกครั้งที่ล้างมือด้วยน้ำสบู่ ควรใช้กระดาษเช็ดมือให้แห้งทุกครั้ง หากไม่สามารถทำได้ให้ใช้ผ้าสะอาดเช็ดมือแทน


😷 เพื่อป้องกันสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ ต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลาเท่าที่จะเป็นไปได้ ถ้าเกิดว่าไม่สามารถใส่หน้ากากอนามัยได้ จะต้องใช้อุปกรณ์อื่นเข้ามาช่วย เช่น ใช้กระดาษเช็ดชู่ หรือ ผ้าเช็ดหน้าปิดปาก หรือ จมูก เมื่อมีอาการไอ หรือ จาม หลังจากนั้นให้นำไปทิ้ง หรือ นำไปทำความสะอาดให้ถูกต้อง ถ้าใช้ผ้าเช็ดหน้าให้นำไปซักด้วยน้ำสบู หรือ ใช้ผงซักฟอก


🚽 ล้างทำความสะอาดห้องน้ำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ควรใช้สบู่ใน ผงซักฟอก นำมาใช้ก่อนทำความสะอาดแล้วหลังจากล้างปกติ ถ้าเป็นไปได้ให้ใช้นำยาฆ่าเชื้อที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรต์ 0.5%


💧 ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าเช็ดตัว โดยใช้เครื่องซักผ้าที่สามารถตั้งอุณภูมิน้ำได้ ให้ตั้งไว้ที่อุณภูมิ 60 – 90 องศา เพื่อให้มั่นใจว่าร้อนพอจะฆ่าสิ่งปนเปื้อนหรือเชื้อโรคได้ ก่อนที่จะนำเสื้อผ้ามาซักพยายามอย่าสะบัดเสื้อผ้า และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับเสื้อผ้าให้มากที่สุด


🧤 สวมใส่ถุงมือ และ เครื่องป้องกันทั้งหลาย (เช่น ผ้ากันเปื้อนที่ทำจากพลาสติก) ทุกครั้งที่ต้องทำความสะอาดบ้าน หลังจากใช้งานเสร็จแล้วให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนประกอบของโซเดียม ไฮโปคลอไรต์ ถ้าเป็นถุงมือธรรมดาแบบที่ระบุใช้ได้ครั้งเดียว ให้นำไปทิ้งหลังจากใช้งานเสร็จแล้ว ไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่อีกเด็ดขาด หลังจากนั้นอย่าลืมล้างมือให้สะอาด ก่อน – หลัง การใช้ถุงมือ

🗑 ถุงมือ หน้ากาก และของเสียอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการกักตัว จะต้องใส่ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ก่อนที่จะนำไปแยกทิ้งในถังขยะติดเชื้อ


🙋‍♂️🙋‍♂️ // วิธีปฏิบัติสำหรับสมาชิกในบ้าน // 🙋‍♂️🙋‍♂️


👩‍🚀 มอบหน้าที่การผู้ดูแลให้ใครก็ได้เพียง 1 คนเท่านั้น โดยต้องเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว หรือ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ในระหว่างนี้ห้ามไม่ให้ใครมาเยี่ยมจนกว่าร่างกายจะกลับมาหายดี และมั่นใจแล้วว่าไม่มีอาการเข้าข่ายการติดเชื้อไวรัส

👫 สมาชิกในบ้านควรอยู่คนละห้องกัน และเว้นระยะห่างจากกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร (แนะนำให้แยกเตียงนอนด้วย)


🤘 สมาชิกในบ้าน หรือ ผู้ดูแล ต้องล้างมือทุกครั้งหลังจากสัมผัสกับผู้ป่วย ให้ทำการล้างมือทั้ง ‘ก่อน’ และ ‘หลัง’ การเตรียมอาหาร และหลังจากใช้ห้องน้ำ หากมือไม่ได้สกปรกมากอาจนำแอลกอฮอลมาเช็ดมือเบา ๆ หากมีคราบสกปรกติดให้ล้างมือด้วยน้ำสบู่


😷 ผู้ดูแลจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าห้องผู้ป่วย โดยตรวจเช็คว่าหน้ากากจะต้องปิดคลุมบริเวณ ปาก และ จมูก หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับหน้ากากในระหว่างใช้งาน หากหน้ากากเปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อ ให้ออกไปเปลี่ยนชิ้นใหม่นอกห้องทันที


😷 วิธีการถอดหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง คือการห้ามสัมผัสบริเวณด้านหน้าของแผ่นกรอง แต่ให้ดึงออกจากสายที่คล้องอยู่ที่ใบหูแทน จากนั้นให้นำหน้ากากไปทิ้งทันที พร้อมกับล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือ เจลล้างมือให้สะอาด


🦠 หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับของเหลวในร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่องปาก หรือสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจ และอุจจาระ ใช้ถุงมือสำหรับใช้แล้วทิ้ง และหน้ากากเมื่อให้การดูแลช่องปาก หรือทางเดินหายใจ รวมถึงเมื่อต้องกำจัดของเสียเช่น อุจจาระ ปัสสาวะ และของเสียอื่น ๆ โดยแนะนำให้ล้างมือทั้งก่อน และหลังใส่ถุงมือ


🚬 หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย เช่น แปรงสีฟัน บุหรี่ จาน ช้อน ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ เมื่อต้องทานอาหารให้แยกทานจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีป้องกัน COVID-19 สำหรับผู้ที่ต้องกักตัวดูอาการอยู่ในบ้าน และสำหรับผู้ที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย หากสนใจอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูที่ กรมควบคุมโรค ซึ่งจะมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ รวมถึงคำแนะนำในการปฏิบัติเพิ่มเติม หรือ ติดตามบทความน่าสนใจใหม่ ๆ ของเราได้ที่ หมวดบทความน่าสนใจ ได้เลยครับ